*
 
 
Penn Libraries Events & Exhibitions
 

prev

Francesco Petrarca.
Chronica delle vite de pontefici et imperatori romana, composta per M. Francesco Petrarcha . . .
[Venice: Stampato . . . per Maestro Iacomo de Pincida Lecco . . . , 3 December 1507].
University of Pennsylvania Library.

next

     

Back