Section 5

Main content

Section 5

Baruch Karu [Krupnik]
Milon shimushi la-Talmud la-Midrash vela-Targum : ‘im perush ha-milot be-‘Ivrit, be-Anglit uve-Germanit : ve-‘im dugma'ot u-mar'e mekomot... be-hishtatfut A. M. Zilberman
London: Shapira, Valentin ve-shutafav, [5]687 (1927 C.E.)
[Added title pages in English and Hebrew: A dictionary of the Talmud the Midrash and the Targum, with quotations from the sources/ Handwörterbuch zu Talmud, Midrasch und Targum]
Baruch Karu [Krupnik]
Milon shimushi la-Talmud la-Midrash vela-Targum : ‘im perush ha-milot be-‘Ivrit, be-Anglit uve-Germanit : ve-‘im dugma'ot u-mar'e mekomot... be-hishtatfut A. M. Zilberman
London: Shapira, Valentin ve-shutafav, [5]687 (1927 C.E.)
[Added title pages in English and Hebrew: A dictionary of the Talmud the Midrash and the Targum, with quotations from the sources/ Handwörterbuch zu Talmud, Midrasch und Targum]
Karu. Milon shimushi. German and English Titlepages
Karu. Milon shimushi. Page 1